2 % dane

Pokiaľ sme zaujali a rozhodli ste sa nás podporiť, tak údaje potrebné na poukázanie sú:

Názov: KENTAURUS STUPAVA - občianske združenie;
Forma: Občianske združenie;
Rok registrácie: 2011;
Dátum registrácie: 15. 12. 2011 13:42:06;
Evidenčné číslo: 10643;
IČO: 42169984
Ulica: Lesná 14;
Mesto: Stupava;
PSČ: 90031;
Okres: Malacky;

Bankový účet: 0652901744/0900 Slovenská sporiteľňa , a.s.

Tlačivo na stiahnutie - V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

***

Časové lehoty mechanizmu 2% z dane

15.2.2013 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne !

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

***

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

***

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

***

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov , ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

***

POZOR: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich na:

Rozhodni.sk

Môj dar:   Ďakujeme.sk
© 2010 - 2016 www.lanovky.sk | naša nástenka na facebooku